Közösségépítés

Lelki közösség

A közösségnek azonos a gondolata arról, hogy életünk egy vándorlás, egy út a Teremtőtől a Termtőig. Ezen az úton autista gyermekünk egy ajándék, aki a Teremtőnkhöz vezet bennünket, aki mindig figyelmeztet minket, hogy Isten kezében vagyunk. Öt hordozva, a teher alatt egyre erősebbekké válunk.  Ez a gondolat a közösséget összetartó, minden tagja számára elfogadható és megélt azonos központi gondolat.
A közösség hisz az összefogás erejében, vallja, hogy a közösség minden tagja felelős a másikért, a másik gyermekéért. A tagok számára azonos motiváló erő, hogy a közösség minden tagja annyit ér, amennyit tenni tud a másikért.
A közösség számára összetartó erő az a tapasztalat, hogy az ima, a szeretet, a megbocsájtás képes a legnehezebb helyzetben is megteremteni a belső békét. A közösség azonosan gondolkodik arról, hogy ennek a belső békének kisugárzása van, amely képes környezetünkkel, autista gyermekünkkel a legnehezebb helyzetekben, szorongások, dührohamok idején is csodát tenni. 

Vándorlás a Kis Jézushoz
A grafika Bősze Ágoston grafikus ajándéka.

Összefogás közös célokért.

Ha a közösségben azonos a lelki motiváció, ha azonos a remény, ha mindenki számára elfogadhatóak a célok, megvan a közös tudás, azonos a gondolkodás, akkor megvan az alapja az összefogásnak.

Akkor a közösség képes összefogni. Akkor működik a szellemi erő, a példaadás, a kreativitás, akkor a közösség képes mindig megújulni, képes továbbfejleszteni a gazdaságát, az autisták fejlesztését, a marketinget, azaz a közösséget fenntartani képes erőforrást.

Alapítványunk Gyöngyöspatán már megteremtette azt a magot, azt a bázisközösséget, azt az infrastruktúrát, azt az egészséges szakmai, természeti és társadalmi környezetet, amely kicsiben már magában rejti a kívánatos jövőt. Mindez szükséges, de nem elegendő a közös cél, a közösség felnőtt autista tagjait életük végéig megtartani képes szeretet és biztonságos nyújtó fenntartható élettér megvalósításához. Ehhez a közösség fejlődése, folyamatos megújulása, tradíciók megteremtése és továbbadása szükséges.

Fenntarthatóság túl az életünkön

Az „Egyetlen csodát ismerek, a személyes példaadás csodáját” illyési bölcsesség igazsága egy közösség példaadására még igazabb. Bízunk abban, hogy a Patán megvalósuló szeretet közösségünk követőkre talál. Példánk talán kimozdítja a súlyosabban érintett autistákat gondozó családokat jelenlegi, reménytelennek tűnő helyzetükből, és a várakozás helyett az összefogást, az önerőre támaszkodást, a tetteket választják. Közösségünk fiatal szülők érdeklődését, csatlakozását is szeretettel várja, hiszen nélkülük nincs megújulás.

Mi immár 14 éve építjük ökológiai gazdaságunkat Gyöngyöspatán. Előtte 10 évig dolgoztunk Gyöngyösön, Karácsondon.  Lassan kezdjük magunkat otthon érezni a Mátraalján. Ismerőssé váltak az emberek, megszaporodtak az emberi kapcsolatok, a baráti-közösségi viszonyok. Megtanultuk, hogy mekkora értéke van a jó ötleteknek, a kidolgozott szakmai protokolloknak, a kapcsolatoknak, a segítségnek, hogy az autizmus már ismert állapot Gyöngyöspatán. Ezeket szeretnénk sorstársainknak önzetlenül továbbadni, és bátorítani őket az összefogásra, hasonló szülői közösségek életre hívására. Bízunk abban, hogy a jó gondolatok, a jó gyakorlatok, az eredmények, a tradíciók, a miértekre, a hogyanokra adott jó válaszok, a kudarcainkból leszűrhető tanulságok segítséget adnak sokak munkájához.